نقش بریکت سازی بر واکنش پذیری محیطی آهن اسفنجی 

امروزه آهن اسفنجی به عنوان بار فلزی باکیفیت و پایدار، توجه بیش از پیشی را در صنعت فولادسازی دنیا به خود جلب نموده است. همین توجه روزافزون موجب گشته که نیاز به دپو و حمل این محصول به طور کاملا ملموسی نمایان شود. اما به دلیل خواص ذاتی آهن اسفنجی از جمله میزان تخلخل قابل توجه (60-40 درصد) و جذب رطوبت بالای ناشی از آن، مساحت سطح ویژه (3-1 متر مربع بر گرم) و قابلیت اشتعال بالا و همچنین استحکام مکانیکی و مقاومت به سایش کم، فرآیند ذخیره سازی و حمل و نقل آن مشکل و نیازمند تدابیر ایمنی بسیار دقیقی می باشد. به همین دلیل اتخاذ راهکاری مناسب جهت جلوگیری از اکسیداسیون و افت خواص فلزی این محصول در حین نگهداری و حمل و نقل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
بر اساس برنامه حمل و نقل و رویه مصرف آهن اسفنجی در واحد فولادسازی، فرآیندهای متعددی جهت کاهش نرخ اکسیداسیون و جلوگیری از افت درجه فلزی آن وجود دارد که از آن جمله می توان به حفاظت در سیلو به وسیله گاز خنثی، حفاظت در سیلو به وسیله هوا، حفاظت طبیعی در انبار سرپوشیده، حفاظت توسط سیلیکات سدیم، حفاظت از طریق پوشش با آهک و فرآیند بریکت سازی اشاره نمود.
پژوهش ها نشان می دهد که بریکت سازی مؤثرترین راهکار کاهش نرخ اکسیداسیون آهن اسفنجی در حین ذخیره سازی و حمل و نقل آن به شمار می رود. دلیل اصلی توسعه صنعت بریکت سازی آهن اسفنجی، تولید محصولی با خواص مطلوب و با قابلیت ذخیره سازی و جابجایی آسان بوده است. بریکت سازی باعث کاهش تخلخل و سطح ویژه و افزایش دانسیته و مقاومت به سایش آهن اسفنجی می گردد. این تغییرات موجب می شود نرخ اکسایش آهن اسفنجی و میزان نرمه ایجاد شده در حین حمل و نقل آن کاهش یابد که مزایای اقتصادی قابل توجهی در پی خواهد داشت. بررسی های انجام شده بیانگر این واقعیت است که در شرایط یکسان، نرخ اکسیداسیون محیطی بریکت آهن اسفنجی در حدود 60 درصد کمتر از آهن اسفنجی می باشد.

Image
Image

فلسفه وجودی فرآیند بریکت سازی

Image

استفاده از بریکت آهن اسفنجی در فرآیند کوره بلند-کنورتور

Image

تبعات وجود نرمه همراه آهن اسفنجی

Image

عملکرد فولادسازی CBIC

دفتر تهران : بلوار دادمان،کوچه فخاری مقدم،گلبرگ یکم شرقی ،پلاک 5،طبقه 3 کدپستی : 1559946917 تلفن88583753 -021  
کارخانه : اصفهان ، نایین ، شهرک صنعتی  نایین    کد پستی :  8391953198     تلفن :  46299333-031  و  46299335-031    نمابر :  31336232-031